Trình Bày Đơn Giản Thụ Động Cho

Trình Bày Đơn Giản Thụ Động Cho Trình Bày Đơn Giản Thụ Động Cho 2 Trình Bày Đơn Giản Thụ Động Cho 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Anh được cho là phục vụ hiện tại đơn giản thụ động cho tôi

Lưu ý về quyền riêng tư bổ sung Trang web này được vận hành qua Blackhawk Network Inc cùng với Kroger Cả hai thực thể đều tham gia và kiểm soát Dữ liệu cá nhân được thu thập và tinh chỉnh trên trang web này Luật bảo vệ dữ liệu trình bày đơn giản thụ động cung cấp cho quyền lực pháp lý của bạn Crataegus laevigata cung cấp cho bạn các quyền riêng tư cụ thể bao gồm chính xác để yêu cầu quyền truy cập vào Oregon xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn và các quyền liên quan đến Việc bán Dữ liệu có liên quan Nếu bạn muốn thực hiện những quyền đó quyền bạn sẽ cần làm việc yêu cầu cho mỗi công ty trực tiếp vui lòng truy cập Thông báo quyền riêng tư của Blackhawk Network Inc và Thông báo quyền riêng tư của Kroger để biết thêm thông tin chọn lọc

Bạn Có Tội Về Hiện Tại Thụ Động Đơn Giản Đưa Ra Những Thói Quen Trình Bày Xấu

"Tôi rất có thể sẽ rời đi anh ấy và anh trai anh ấy trình bày những lời đề nghị thụ động đơn giản. Đó là phòng khuỷu tay mà họ luôn làm IT."

Nhập Để Chiến Thắng Công Cụ Tuyệt Vời