ส่วนลดบัตรของขวัญตะวันตกเฉียงใต้

ในช่วงฤดูวันหยุดชาวอเมริกันผลิต 25 ขยะครอบครัวมากขึ้นหรือประมาณ 1 ล้านตัน supernumerary รายงานไปยัง EPAนี้รวมถึงของขวัญที่ไม่พึงประสงค์ไม่เพียง แต่ยังวัสดุบรรจุภัณฑ์ดูแล guggle ห่อและห่อวอลล์เปเปอร์มากซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ส่วนลดบัตรของขวัญตะวันตกเฉียงใต้รีไซเคิล

คุณอาจจะเป็นผู้ชนะ!